Bildrättigheter:
Mina webb-bilder kan användas i Wikipedia-artiklar under licensen CC BY 4.0 ,
och där "Foto: Lars Mongs, Arxfoto" måste anges.

Dit hör inte flygbilder hämtade från Google Earth, vilket anges under bilden.Största storleken på webb-bild är ca 1 MB.

Originalbilderna ligger på ca 60 MB.
Tidiga bilder kan variera mellan 32 och 120 MB.